Het gaat niet goed met Carmen Pfaff, de echtgenote van de bekende Belgische oud-voetballer Jean Marie. De 67-jarige vrouw verblijft momenteel in het z!ekenhuis in het Spaanse Mallorca, nadat ze 0nwel werd tijdens een vliegreis. Gerucht gaat dat ze is overleden.

Hersenbloeding zorgt voor schrik
Een week geleden vond het sch0kkende incident plaats, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. De familie Pfaff was op vakantie naar Mallorca. Tijdens de vlucht kreeg Carmen vermoedelijk door het drukverschil een hersenbloeding. Na de landing werd ze direct overgebracht naar het z!ekenhuis.

Verblijf in het z1ekenhuis
Carmen verblijft momenteel nog steeds in het z1ekenhuis in Palma, zo meldt Het Nieuwsblad. Haar echtgenoot Jean Marie wijkt geen moment van haar zijde en is 24/7 bij haar. Ook hun dochter Debby is het vliegtuig ingestapt en verblijft nu bij haar ouders. Carmen kan pas gerepatrieerd worden wanneer haar toestand gestabiliseerd is. Tot die tijd zal ze in het z1ekenhuis verblijven.

Herstelproces
Dochter Kelly vertelt dat uit tests is gebleken dat er waarschijnlijk geen blijvend l*tsel zal zijn voor Carmen. “Het is echter nog te vroeg om daar zeker van te zijn. Bovendien wacht haar een lang revalidatieproces”, aldus de zeer aangedane Kelly.

Privacy gewenst
De familie wil de toestand van Carmen in alle rust volgen. Ze vragen dan ook vriendelijk om met rust gelaten te worden, zodat de focus volledig op het herstel kan liggen. We wensen Carmen en de hele familie veel sterkte toe in de komende periode.

Het nieuws van Carmen Pfaff’s z!ekenhuisopname heeft veel mensen geschokt en bezorgd gemaakt. De Pfaffs zijn een bekende en geliefde familie in België, en velen leven dan ook mee met hun situatie.

De gezondheid van Carmen is van groot belang, en haar herstelproces zal ongetwijfeld de komende tijd veel aandacht en zorg vereisen.

Het is begrijpelijk dat de familie op dit moment privacy en rust wenst. Het is een moeilijke tijd voor hen, waarin ze zich volledig willen kunnen richten op Carmen en haar herstel. Door hen met rust te laten, kunnen ze de nodige ruimte en tijd nemen om samen te zijn en elkaar te steunen.

Carmen’s gezondheidsprobleem heeft niet alleen een impact op haarzelf, maar ook op haar directe familieleden, zoals haar echtgenoot Jean Marie en dochter Debby. Zij zijn erbij om haar te ondersteunen en bij haar te zijn tijdens deze uitdagende periode. De steun en aanwezigheid van dierbaren kunnen een grote bron van kracht en troost zijn.

Het is bemoedigend om te horen dat uit tests is gebleken dat er mogelijk geen blijvend l*tsel zal zijn voor Carmen. Hoewel het nog te vroeg is om hier definitieve uitspraken over te doen, is het een hoopvolle indicatie voor haar herstel.

Het revalidatieproces zal echter een langdurige inspanning vereisen, waarbij Carmen de nodige tijd en zorg zal krijgen om haar gezondheid en welzijn te herstellen.

De steun en warme wensen die de familie ontvangt vanuit het publiek zijn hartverwarmend. Veel mensen tonen hun medeleven en bieden steun aan de Pfaffs tijdens deze moeilijke periode. Het is een mooi voorbeeld van de kracht van gemeenschap en solidariteit.

Laten we hopen dat Carmen snel en volledig herstelt en dat de familie Pfaff de steun en kracht vindt die ze nodig hebben. Het is belangrijk om hen de ruimte te geven om op hun eigen manier met deze situatie om te gaan en hen te steunen waar mogelijk. Onze gedachten zijn bij Carmen, Jean Marie, Debby en de hele familie Pfaff.

Bron: