Het is tegenwoordig niet erg makkelijk om als starter op de woningmarkt iets te kunnen beginnen. Tenminste, niet wanneer je in de Randstad wil gaan wonen. In Amsterdam werd er vorig jaar gemiddeld 482.165 uitgegeven aan de koop van een nieuw huis. Landelijk ligt dit op 308.000 euro wat nog steeds behoorlijk fors is. In ieder geval krijg je een hoop meer woning buiten de randstad. Er zijn dan ook veel mensen die door de coronacrisis toch tot de conclusie zijn gekomen om wat meer landelijk te gaan wonen. Wanneer je als starter dus nog kans wil maken op de huidige woningmarkt, dan moet je of chirurg worden of een flinke spaarrekening hebben om de overige kosten boven je mogelijke hypotheek op te kunnen vangen.

Gemiddelde spaarrekening per leeftijdscategorie!

We hebben de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehaald. De meest recente cijfers zijn uit 2017, het kan inmiddels dus wat anders zijn. Het gemiddelde geeft een vertekent beeld omdat er een aantal extreem rijke spaarders zijn die dat gemiddelde gigantisch omhoog stuwen. Het mediaan geeft precies het midden aan, de helft van je leeftijdsgenoten hebben dus meer dan dat en de andere helft minder:

Tot 25 jaar: Mediaan: € 2.500 Gemiddelde: € 7.100
25 tot 35 jaar: Mediaan: € 5.500 Gemiddelde: € 14.000
35 tot 45 jaar: Mediaan: € 9.800 Gemiddelde: € 25.700
45 tot 55 jaar: Mediaan: € 14.400 Gemiddelde: € 40.500
55 tot 65 jaar: Mediaan: € 18.700 Gemiddelde: € 52.200
65 tot 75 jaar: Mediaan: € 22.000 Gemiddelde: € 59.800
75 tot 85 jaar: Mediaan: € 22.100 Gemiddelde: € 57.100
Ouder dan 85 jaar: Mediaan: € 23.500 Gemiddelde: € 63.000
Alle Nederlanders: Mediaan: € 13.000 Gemiddelde: € 40.000

Bron: