Veel wijken en straten hebben op WhatsApp een zogenaamde Buurtpreventie-App. Deze groepen zijn opgericht om gemakkelijk met elkaar te communiceren over bijvoorbeeld verdachte situaties in de buurt. De groepen wekken bij sommige veel ergernissen omdat de groepen vaak ook gebruikt worden voor andere doeleinden of nutteloze ‘dreigingen’. Bijvoorbeeld wanneer buurvrouw Truus wil melden dat haar kleindochter Betsie Branca vandaag 5 jaar geworden is. In veel dorpen is de angst voor Nederlanders metr een andere achtergrond schijnbaar ook behoorlijk wat groter dan in de steden. Regelmatig zien we screenshots voorbij komen als: “Opgelet, donkere man met vlotte pas liep vandaag twéé keer door onze straat!” Ook vandaag was het weer raak, in deze groep werden twee ‘Bulgaren’ gemeld waarvoor de buurt zelfs is uitgerukt!

Melding over Bulgaren op WhatsApp Preventie-App loopt uit de hand

Bascal besluit een ‘verdachte’ situatie te melden: “Er liepen twee vreemde figuren rond richting LKoolhof/Hages. Een vrouw beschreef ze als Bulgaren en roken naar wiet. Mijn man heeft samen met de buurvrouw en de honden een rondje gelopen in de wijk, maar zagen niks meer. Heb gebeld, bij dit nummer ‘09008844’, kwam ik niet door. Te lang in de wacht. Geen 112 gebeld omdat mijn man niemand meer zag en geen spoed is. Maar uitkijken is de boodschap.” Twee Bulgaren lijkt ons ook niet helemaal een reden om de politie te bellen, Ralph ziet er de humor wel van in: “Weet je wat verdacht is, dat je man met de buurvrouw een rondje gaat lopen!” Bascal en Ralph zijn geen beste buurtjes meer en de man van Bascal heeft wat uit te leggen:

Bron: