En weer is het beroep als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) publiekelijk belachelijk gemaakt. Ditmaal door het pesterige programma Vandaag Inside. Het beroep verdient juist respect. Bovendien is er veel vraag naar en staan er vacatures open. Dit zijn de inkomsten van handhavers.

In de talkshow Vandaag Inside zijn publieke pesterijen dagelijkse kost. Afgelopen week was het mikpunt van spot handhavers in uniform. “Als je niets kan, dan word je BOA,” merkte Özcan Akyol op. Johan Derksen en René van der Gijp natuurlijk in een deuk. ‘Laat gaan man, een grapje moet kunnen, is toch allemaal satire,’ zeggen ze dan. Maar de dag na de uitzending kregen BOA’s ervan langs op straat.

Wat doet een handhaver eigenlijk?
Zonde, want in deze verharde samenleving hoort een BOA juist publiekelijk gewaardeerd te worden. Een grap moet uiteraard kunnen, daar kunnen handhavers ook tegen. Eenzijdige pesterij vanuit een televisiestudio is zielig. En er zijn nogal wat Nederlanders die een-op-een meningen en grappen overnemen. Maar genoeg over Vandaag Inside.

Als BOA ben je de schakel tussen p0litie en burger. In je uniform ben je een aanspreekpunt en je kunt mensen op jouw beurt aanspreken op wangedrag. Tijdens het surveilleren hou je in de gaten of er ergens regels worden overtreden. Gebeurt dit, dan is het jouw taak als handhaver om snel op te treden en escalatie te voorkomen. Afhankelijk van de overtreding hou je mensen staande, fouilleer je, neem je goederen in beslag of leg je boetes op. Hieronder de taken op een rij.

– Openbare orde en veiligheid handhaven
– Mensen aanspreken op overlastgevend gedrag
– Hulp verlenen bij kleine incidenten
– Burgers vriendelijk te woord staan en informeren
– Ingrijpen door iemand staande te houden, te fouilleren of sancties uit te delen
– Misstanden in het gebied doorgeven aan desbetreffende instantie

Wat verdient een BOA in Nederland?
Dan het inkomen van een BOA. Je hebt verschillende rangen en standen binnen het vak als handhaver. Daarnaast is je inkomen afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Als beginnend BOA, die net op de arbeidsmarkt komt kijken, verdien je in Nederland een salaris van ongeveer 2.200 euro bruto per maand. Ben je een ervaren handhaver die al jaren meeloopt, dan kan jouw bruto maandsalaris al zijn opgelopen tot 3.000 euro per maand.

CAO
Daarnaast verschilt het ook nog of je BOA bent voor de overheid, bij de NS, rond het algemene openbare vervoer, als uitzendkracht of bij de gemeente. Raadpleeg de CAO voor gedetailleerde informatie over het salaris als handhaver.

Het is essentieel om het werk van BOA’s te respecteren en te waarderen, vooral in deze tijd waarin ze een cruciale rol spelen in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Een grapje moet zeker kunnen, maar publiekelijke vernedering is onnodig en kan leiden tot negatieve gevolgen voor de handhavers in kwestie.

BOA’s vervullen een belangrijke rol in onze samenleving als verbindende schakels tussen de p0litie en burgers. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van regels en voorschriften, het aanspreken van mensen op wangedrag en het voorkomen van escalaties in situaties. Het is een verantwoordelijke taak die vaak onder druk wordt uitgevoerd.

Wat betreft het salaris van BOA’s, er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op hun inkomen, waaronder hun ervaring, leeftijd en de specifieke instantie waarvoor ze werken. Als beginnende BOA kun je rekenen op een bruto maandsalaris van ongeveer 2.200 euro, terwijl ervaren handhavers tot 3.000 euro per maand kunnen verdienen. Het is belangrijk op te merken dat dit slechts een algemene schatting is en dat het salaris kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

BOA’s spelen een cruciale rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid in onze samenleving. Het is belangrijk om hun inzet en toewijding te waarderen en hen te steunen in hun werk. Het respecteren van hun beroep en het begrijpen van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, draagt bij aan een veiligere en meer geordende samenleving voor ons allemaal.

Bron: