Jongens moeten het tot ver in hun volwassen jaren horen: ze zijn kinderachtig, onvolwassen en lijken wel het eeuwige kind. Het is een vaak gehoorde mening en het leidt doorgaans tot grote botsingen en spanningen met het vrouwelijke geslacht. Maar is dat ook echt het geval? Zijn mannen gewoon minder volwassen? Nu bevestigt een wetenschappelijke studie dat het mannenbrein inderdaad later volgroeid is dan dat van een vrouw.

Onderzoek van de Universiteit van Oxford deed onderzoek naar het verschil tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein. Het opzet van de studie was om bij volwassen mannen eigenschappen te onderzoeken die wijzen op volwassenheid en deze dan te vergelijken met de kenmerken van volwassenheid bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.

Vertraagde ontwikkeling

Aan het onderzoek namen 121 proefpersonen deel tussen de 4 en de 40 jaar oud. Ze zijn beoordeeld op basis van de ontwikkelingsprocessen die ze doormaakten tijdens het opgroeien. Meer in het bijzonder keken de onderzoekers naar de mate van structurele verbindingen in de hersenen.

Mannen zullen wellicht nogal teleurgesteld zijn over de resultaten. Het onderzoek wees uit dat het mannenbrein vaak een vertraging oploopt als het aankomt op de lange termijn ontwikkeling van de functionele netwerken. Pas na het veertigste levensjaar hebben mannenbreinen en vrouwenbreinen hetzelfde vermogen. Deze ‘vertraging’ heeft niet noodzakelijk een gevolg voor het kunnen uitoefenen van dagdagelijkse functies. Maar de vertraging is wel bewezen.

Snellere achteruitgang vrouwenbrein?

Daar staat dan weer tegenover dat bij vrouwen het netwerk van hersenzenuwen sneller achteruit zou gaan. Wellicht komt dit doordat hun hersenen sneller en vroeger volgroeid zijn. Neurowetenschapper Eduardo Calixto beweert overigens dat het vrouwenbrein efficiënter is dan dat van mannen. Meer nog: Vrouwen zouden een groter geheugen, een scherpere smaakzin en een betere kleurwaarneming hebben. En dat ondanks het feit dat mannen grotere hersenen hebben.

Deze onderzoeken lijken dus een bevestiging van de opvattingen die je weleens gehoord. Dat mannen later volwassen worden dan vrouwen is daar eentje van. Een mannenbrein is weliswaar later volgroeid dan dat van vrouwen, maar wellicht zijn het deze verschillen die ons leven zo boeiend en interessant maken.

Bron: