Peter Gillis voelt „veel pijn en leed” omdat hij donderdagmiddag tegenover zijn ex-partner Nicol Kremers in de rechtbank van Utrecht staat. Dat zei zijn advocaat Danny Snijders namens hem. „Mijn cliënt had gehoopt dat het niet zover had hoeven te komen”, aldus Snijders.

Gillis heeft een kort geding aangespannen tegen Kremers omdat hij wil dat zij zich niet meer publiekelijk uitlaat over zaken waarvan zou zijn afgesproken dat ze daarover zou zwijgen. Volgens Snijders heeft de zaak „een grote impact” op Gillis. „Hij had gehoopt dit hoofdstuk af te kunnen sluiten, met name omdat partijen hier afspraken over hebben gemaakt.”

Gillis en Kremers hebben in februari van dit jaar een vaststellingsovereenkomst met geheimhoudingsplicht gesloten, nadat hun relatie strandde. Volgens Gillis’ advocaat is die overeenkomst, waarin staat dat beide partijen niet in de media spreken over hun relatie, in vrede gesloten. Kremers beweert tot nog toe dat zij dat onder dwang heeft gedaan, iets dat volgens de advocaat van Gillis niet hard gemaakt kan worden. Na het eindigen van hun relatie zouden Gillis en Kremers meermaals contact hebben gehad. Dat contact zou volgens Snijders „amoureus” zijn geweest.

Auto

Volgens Snijders was ook Kremers gebaat bij de vaststellingsovereenkomst. Zo zou zij bijvoorbeeld een auto hebben ontvangen, naast de belofte dat Gillis zich niet uit zou laten over haar in de media. Toch heeft Kremers zich volgens Gillis en zijn advocaat niet gehouden aan deze overeenkomst. Ze zou de afspraak meermaals hebben overtreden.

Kremers overtreedt de afspraken uit de overeenkomst volgens Gillis’ advocaat om de vakantieparkenhouder „zoveel mogelijk schade en leed toe te brengen en geld te verdienen over zijn rug”. Daarom vraagt Gillis de rechter donderdag om een dwangsom van 100.000 euro per overtreding die Kremers begaat. Ook wil hij het boek lezen waar zijn ex-partner aan werkt, waarin ook de relatie met Gillis wordt besproken. Daar zou hij „een rechtmatig belang” toe hebben, aldus zijn advocaat, omdat het boek „wellicht bol staat van overtredingen van de geheimhoudingsplicht”.

Zwijgen opleggen

De vaststellingsovereenkomst die Kremers zou hebben getekend, dient alleen maar om haar het zwijgen op te leggen. Dat beweerde haar advocaat Allon Kijl. Volgens Kijl is Kremers „stelselmatig” zowel fysiek als mentaal mishandeld door Gillis. Buiten deze vermeende mishandelingen, zou er volgens Kijl niets geheim te houden zijn. „Anders dan dit voor hem gevoelige punt”, vervolgde Kijl. „Want bad publicity is iets dat hij zeker niet kan gebruiken”, zei Kremers’ advocaat over Gillis.

De rechtbank in Utrecht doet op 30 november uitspraak in het kort geding dat Peter Gillis heeft aangespannen tegen zijn ex-partner Nicol Kremers.

Bron: