Verslaggever Jeroen Holtrop van Telegraaf bezocht een half jaar geleden medium Liesbeth van Dijk voor een voorspelling over de toekomst.

Hij keert nu terug naar het medium voor een update over de voorspellingen.

In het gesprek herinnert Jeroen Liesbeth aan haar voorspelling over Vladimir Poetin, waarbij ze zag dat hij naar een eiland zou verdwijnen dat hij bezit.

Jeroen merkt op dat ze destijds dichtbij de waarheid zat, met slechts tweehonderd kilometer verschil.

Liesbeth waarsch*wt echter dat de voorspelling nog niet is afgerond. Ze ziet nog steeds dat Poetin van het toneel zal verdwijnen en durft te stellen dat dit in het huidige jaar zal gebeuren.

Het medium is er zeker van dat dit jaar de voorspelde gebeurtenis zal plaatsvinden.

Ze merkt op dat het grappig is dat de hele wereld op zoek gaat naar Poetin, terwijl hij al lang een 0ntsnappingsplan heeft uitgewerkt.

Liesbeth beweert dat er niets zal gebeuren met Prigozhin, de leider van de Wagner-groep die onlangs in 0pstand kwam.

Ze stelt dat hij niet uit een raam zal vallen, waarmee ze impl!ciet aangeeft dat hij wellicht een andere uitkomst zal hebben.

Jeroen is ook geïnteresseerd in de toekomst van Matthijs van Nieuwkerk. Liesbeth geeft aan dat ze zijn energie niet kan voelen, maar ze denkt dat hij mogelijk eenmalig een interview zal geven.

Wat betreft voetbal, vraagt Jeroen wie er kampioen wordt in het komende voetbalseizoen. Liesbeth geeft toe dat ze een grote Feyenoord-supporter is, maar Jeroen herinnert haar eraan om haar supportershart niet te laten spreken, maar haar mediumhart.

Hij oppert dat AZ mogelijk kans maakt op het kampioenschap. Liesbeth benadrukt echter dat ze geen verstand heeft van de sport en geen concrete voorspelling kan doen.

Liesbeth uit ook haar zorgen over de G*y Pride en adviseert iedereen om v00rzichtig te zijn. Ze hoopt dat er voldoende beve!liging aanwezig is en onthult dat er mogelijk een vresel!jk inc!dent kan plaatsvinden, zoals een b0m of ste*kpartij waarbij meerdere mensen betrokken zullen zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de voorspellingen en waarsch*wingen van Liesbeth van Dijk op basis van haar persoonlijke overtuigingen en ervaringen als medium zijn.

Het is aan de lezers om deze informatie te interpreteren en te evalueren met hun eigen kritisch denkvermogen.

Bron: