Pesten komt helaas nog altijd voor op scholen en blijft een hardnekkig probleem dat veel leerlingen treft. Het is vaak niet een individueel probleem, maar een groepsdynamiek waarin pesters steun zoeken bij anderen om hun gedrag te rechtvaardigen. Deze groepjes kunnen een gevoel van macht en eenheid ontwikkelen, waarbij ze zich richten op één of meerdere kwetsbare leerlingen.

De mensen die gepest worden voelen zich vaak geïsoleerd en hulpeloos, omdat de pesters in een groep optreden en daardoor moeilijker aan te pakken zijn. De gevolgen voor de gepeste leerlingen kunnen behoorlijk vervelend zijn, variërend van angst en depressie tot een lagere zelfwaardering en verminderde schoolprestaties. Deze meid werd in de pauze omsingeld en kreeg er goed van langs.

Bron: