Fietspaden zijn er in Nederland in overvloed, maar toch komt het regelmatig voor dat wielrenners ervoor kiezen om de weg te gebruiken, zelfs wanneer er een prima fietspad naast ligt. Vooral in de zomer, wanneer het wielerseizoen in volle gang is, kan dit tot veel ergernis leiden bij andere weggebruikers. Wielrenners in groepjes die naast elkaar rijden en de hele breedte van de rijbaan innemen, zorgen voor gevaarlijke situaties en frustraties. Automobilisten moeten vaart minderen, inhalen wordt moeilijk en het risico op ongelukken neemt toe. Dit gedrag kan leiden tot spanningen tussen fietsers en automobilisten, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Deze automobilist kon dan ook absoluut niet zijn mond houden toen hij deze wielrenners zag die de weg bezetten. Hij is het helemaal zat dat elke keer de autoweg wordt gebruikt door de wielrenners. Wat vinden jullie? Heeft hij goed gereageerd.

Bron: