Op een Amerikaanse school heeft een verontrustend incident plaatsgevonden waarbij een asociale leerling haar lerares aanviel uit woede, wat de veiligheid op scholen opnieuw onder de aandacht brengt.

Deze gebeurtenis legt een schrijnende kwestie bloot: het gebrek aan essentiële sociale vaardigheden en respect voor autoriteit bij sommige leerlingen, wat vaak een direct gevolg is van een tekort aan opvoeding en begeleiding thuis.

Bron: