Sinds het bericht dat het Openbaar Ministerie hem vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat vervolgen, gaat het niet goed met Marco Borsato. ,,Soms weet zelfs zijn zoon niet waar hij is”, vertelt een goede vriend van de zanger.

De omgeving van Marco Borsato maakt zich grote zorgen. ,,Sinds hij weet dat hij te zijner tijd voor de rechter moet verschijnen, is hij meer dan ooit in zichzelf gekeerd”, vertelt een goede vriend van de zanger in gesprek met weekblad Privé. ,,Het is moeilijk peilen wat hij denkt.”

Wereld ingestort

Volgens de vriend was Marco ervan overtuigd dat justitie geen zaak zag in de aangifte. ,,Marco’s carrière is kapot en ook al zal in de toekomst blijken dat hij niet schuldig is aan wat hem wordt verweten, dan nog is het maar de vraag hoe hij die ooit weer op de rit zal krijgen. Zijn wereld stortte in toen hij van zijn advocaten te horen kreeg dat hem een vervolging staat te wachten.”

Alarmbellen

De dagen erna zaten familie en vrienden in grote onzekerheid. ,,Omdat hij zich meteen daarna onbereikbaar hield. Dan ga je je toch van alles in het hoofd halen. Marco hangt sinds dat nieuws tegen het depressieve aan”, legt de vriend uit. ,,Elke keer als hij een tijdje de telefoon niet opneemt en zijn zoon ook niet weet waar hij is, gaan bij ons de alarmbellen rinkelen en zijn we opgelucht als iemand van ons weer een teken van leven heeft ontvangen.”

Isolement

Marco’s moeder Mary gelooft in zijn onschuld. Hetzelfde geldt voor zijn vrienden. ,,Ja, wat er ook wordt beweerd, ik heb niet de indruk dat Marco voor ons iets achterhoudt”, legt de insider uit. Maar dat is ook niet zo gek, want Marco is ook geen prater. ,,Van nature is Marco gesloten en dat is hij nu nog veel meer dan in zijn zorgeloze jaren. (…) Het is alsof hij in een absoluut isolement is terechtgekomen.”

Bron: