De Partij voor de Dieren heeft haar ongenoegen geuit over de praktijk van vissen en werkt aan een voorstel om de pachtovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de Hengelsport Vereniging te beëindigen.

Hoewel dit standpunt wordt ingenomen, betekent dit dat ongeveer 15.000 inwoners van Amsterdam (en vele anderen landelijk) afscheid moeten nemen van hun hobby.

Momenteel stelt de pachtovereenkomst vissen in de Amsterdamse wateren legaal in staat.

Vissers hebben echter ook een verantwoordelijkheid voor het onderwaterleven.

Juul Steyn, een sportvisser, is ontstemd over de mogelijke beëindiging. Hij uit zijn zorgen tegenover NH Nieuws en beschouwt een verbod als “desastreus”.

Het voorstel voor een visverb0d wordt geïnitieerd onder het argument dat vissen p!jn en str*ss ervaren wanneer ze gevangen worden, zoals uitgewezen door wetenschappers.

Judith Krom van de Partij voor de Dieren legt uit: “Wij beschouwen dit als hoogst onethisch.”

Steyn kan zich nauwelijks vinden in de uitspraken van Krom. “In vergelijking met al het andere schadel!jke dat zich onderwater kan voordoen, is dit echt het minst ernst!ge.”

Hij is verontwaardigd over het voorstel van de Partij voor de Dieren, dat beoogt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het onderwaterleven aan de gemeente over te dragen.

Steyn is vastberaden tegen dit voorstel en noemt het “verschr!kkelijk”.

Hij roept alle sportvissers op om donderdag naar de Stopera te komen en te pr0testeren tegen deze voorgestelde plannen.

Overmorgen zal de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel indienen om de overeenkomst te beëindigen.

De uitkomst hiervan blijft in afwachting. Wat vind jij van de plannen van de Partij voor de Dieren? Deel je mening in de reacties en verspreid dit nieuws via Facebook!

Bron: