Maxime Meiland heeft in haar biografie, getiteld “Maxime. Misbruikt, Ontspoord en Nu… Gelukkig!”, uitgebreid gesproken over een incident van dertien jaar geleden waarbij zij beweert het slachtoffer te zijn geworden van verkrachting door een persoon die zij beschrijft als een ‘ex-bajesklant’. De man blijft in het boek anoniem, maar beweert nu voor het eerst zijn kant van het verhaal in weekblad Story.

Het ware verhaal

De ‘verkrachter’ van Maxime Meiland onthult het ware verhaal en ontkent de beschuldigingen van verkrachting. Hoewel Maxime haar verkrachter in het boek anoniem houdt, weten mensen in haar directe omgeving naar verluidt wel om wie het gaat. De betreffende persoon beweert dat de beschreven gebeurtenis in grote lijnen waar is. Echter zou de weergave ervan in het boek als fictie moet worden beschouwd.

Volgens zijn versie van het verhaal ontmoetten ze elkaar voor het eerst op vijftienjarige leeftijd in Noordwijk. De avond in kwestie verliep consensueel en met wederzijdse toestemming. Hoewel de gebeurtenis zeker heeft plaatsgevonden, betwist hij de manier waarop het in het boek is beschreven. Hij vertelt dat ze in de bosjes belandden, waar de intieme handelingen plaatsvonden. Hij benadrukt dat Maxime meer ervaring had op dat gebied en het initiatief nam, terwijl hijzelf nog in de ontdekkingsfase verkeerde.

‘Maxime Meiland zat bovenop me’

De ‘verkrachter’ ontkracht de beschuldiging door te stellen dat de vrienden met wie ze waren, hen uiteindelijk ontdekten terwijl Maxime bovenop hem zat. Hij beweert dat de situatie niet als verkrachting kan worden bestempeld, aangezien de vrienden getuige waren van de vrijwillige aard van de handelingen. In tegenstelling tot Maxime’s boek beweert hij dat de context van het voorval niet correct is weergegeven. “In haar boek zegt ze niet dat die jongens ons betrapten en met eigen ogen zagen dat het uit vrije wil was. Ze zat bovenop me, dat was geen verkrachtingssituatie.”

Bron: