In de wandelgangen van Hilversum gaat het voortdurend over de gunstige posities die binnen de dynastie van de De Mol-familie worden verdeeld. Binnen deze kringen lijkt de term ‘gelijke kansen’ vervangen door ‘familiebanden’.

Wat is er nu aan de hand? Nou, blijkbaar heeft John de Mol de taak voor de begintune van zijn nieuwste show ‘De Bondgenoten’ in de schoot geworpen van Julian Vahle, neefje van John en zoon van Linda. Samen met Vincent van den Ende verklapt Victor Vlam een kenner van het medialandschap. “Dat zijn ook de twee jongens die de tune hebben gemaakt van Een Jaar Van Je Leven.”

En ja ook de compaan van Julian heeft een achternaam die klinkt als een klok in de entertainmentwereld. “Dit zijn natuurlijk mensen die nogal een prominente achternaam hebben en onderdeel uitmaken van prominente mediafamilies.” Vincent is de spruit van Joop van den Ende terwijl Julian de telg is van Linda de Mol.

Victor die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt in zijn podcast ‘De Communicado’s’ vindt dat de invloed van de zogenaamde ‘kruiwagen’ niet onder het vloerkleed geveegd mag worden. Ondanks de lof die Noa Vahle, zus van Julian, ontving na het winnen van de Televizier Talent Award bleven de ontboezemingen over haar beroemde familie de ronde doen. Victor benadrukt: “Nee, we moeten niet ophouden over die kruiwagen, want die opmerking is wel terecht.”

De kans op succes lijkt voor Julian en Vincent groter dan voor anderen met vergelijkbare talenten, en dat is iets wat Victor erkent. “Ik kan me voorstellen dat beide inderdaad genetisch heel veel talent hebben meegekregen. Maar dit laat ook wel zien hoe dat nepotisme werkt.”

Victor doorgrondt het mechanisme achter deze benoemingen en hoewel hij geen moreel oordeel velt, geeft hij toe: “Dit is gewoon hoe nepotisme werkt.” Het talent van Julian staat buiten kijf, maar zou hij zonder zijn achternaam dezelfde kansen hebben gehad?

Victor sluit af met een pragmatische blik: “Ik accepteer dat de wereld zo werkt. Maar wij mogen het wel hebben over het feit dat dit nepobaby’s zijn en dan mogen we inderdaad best wel een opmerking maken over die kruiwagen zo hier en daar.”

Bron: