Het lijkt erop dar Linda de Mol voor een serieuze uitdaging staat. Hoewel haar mogelijke relatie met Jeroen Rietbergen voor opschudding zorgt, zijn er nog andere factoren die de bezorgdheid doen toenemen.

Het leven van Linda de Mol kende vele hoogtepunten, maar momenteel lijken haar triomfdagen achter haar te liggen. En dit heeft niet alleen impact op haar carrière, maar ook op haar mentale gesteldheid.

“Op 59-jarige leeftijd bevindt Linda zich in een overgangsfase, een tijd van verandering en herpositionering. Hoewel ze haar werk zal voortzetten, zal dit waarschijnlijk op een andere manier zijn dan voorheen. Een nieuw tv-programma ligt mogelijk in het verschiet, maar dit zal een kortstondige periode van haar carrière zijn,” onthult Thomas Woolthuis in weekblad Party. Echter, er schuilt meer achter deze waarschuwing.

Ondanks Linda’s reputatie van vastberadenheid, zal het mentale herstel na deze transformatie een aanzienlijke inspanning vereisen. Hierbij is voorzichtigheid geboden, want er dreigt een valkuil.

Paragnost Jan C. van der Heide zegt er in de Party. het volgende over: “Ze moet niet overhaast te werk gaan. Haar eigen welzijn mag niet het slachtoffer worden van haar vastberadenheid. Het kan verleidelijk zijn om alle kansen te grijpen, maar als deze niet in lijn zijn met haar intrinsieke karakter, zal ze uiteindelijk vastlopen en zichzelf schaden.”

Bron: