BIJ1-partijleider Sylvana Simons vindt het absoluut niet oké als mensen doen alsof haar partij BIJ1 een one-issue-beweging is die alleen maar over racisme “ziekt”. Integendeel, vindt het Amsterdamse raadslid: die stelling is alleen maar populair bij lieden “voor wie gelijkwaardigheid als een bedreiging voor hun bevoorrechte positie geldt.”

Ze is weer van de partij: na hersteld te zijn van een medische ingreep is BIJ1-frontvrouw Sylvana Simons weer actief en aan het campagnevoeren voor haar partij. Dat doet ze door ruchtbaarheid te geven aan een motie in de Amsterdamse gemeenteraad om daklozen maandelijks een hogere toelage uit te betalen. Sylvana haalt het voorval tevreden aan, en gebruikt het om haar partij nog eens te profileren.