De Britse Sarah Chateris heeft te maken met een buitengewone aan0oening. Er groeien namelijk tanden in haar v*gina, een fenomeen dat in de med!sche wereld bekend staat als V*gina Dentata. Deze aand0ening komt slechts bij één op de twaalf miljoen mensen voor.

Voor Sarah is het een enorme uitdaging. Tijdens haar puberteit merkte ze dat er iets niet helemaal in orde was: “Ik voelde drie harde knobbeltjes, maar schonk er verder weinig aandacht aan.”

Sinds Sarah weet dat ze V*gina Dentata heeft, is haar hele leven veranderd. “Ik heb lange tijd celibatair geleefd,” vertelt ze. Uiteindelijk vond ze echter een partner, Jimmy.

Sch0kkend nieuws
Jimmy kon het nauwelijks geloven toen Sarah hem vertelde over de tanden die in haar v*gina groeiden. “Ik dacht dat ze een grap maakte en moest lachen. Maar toen besefte ik dat ze het meende.”

Sarah benadrukt dat Jimmy zeer begripvol was en niet gesch0kt raakte door wat hij hoorde en zag.

“Ik heb wel een paar krassen opgelopen en sommige posities waren onmogelijk, maar verder was het goed te doen. Ik hoef haar hier niet om te verlaten.”

Tanden verwijderen
Na onderzoek bleek dat er in totaal drie tanden groeiden in Sarah’s v*gina. “Jimmy stelde voor om ze gewoon te laten verwijderen.”

Gynaecoloog John Thinnes moedigt vrouwen met deze aand0ening aan om er openlijk over te praten.

“Overwin je schaamte en raadpleeg een arts of gynaecoloog. Zij kunnen je behandelen en het le*d verzachten.”

Zeldzaamheid
Voor degenen die zich afvragen of dit echt waar is: in de v*gina kan een dermoidcyste groeien.

Zo’n cyste komt voor op de eierstokken en in uitzonderlijke gevallen ook in het genit*le gebied.

Wereldwijd zijn er nog geen tien gevallen bekend. Uit foto’s blijkt dat er nauwelijks tanden te zien zijn, zoals in de mond.

Als je toch iets wilt zien, een jonge vrouw uit Ierland vond onlangs twee tanden in haar ondergoed. Deze waren eruit gev*llen.

Het verhaal over tanden die groeien in de v*gina, ook wel bekend als V*gina Dentata, roept begrijpelijkerwijs veel vragen op.

Hoewel het een uiterst zeldzaam verschijnsel is en niet als een gangbare med!sche aand0ening wordt beschouwd, kunnen we verder ingaan op de mogelijke 00rzaken en behandel*ngen die in dergelijke gev*llen worden overwogen.

Het is belangrijk op te merken dat de med!sche term “V*gina Dentata” eigenlijk verwijst naar de symbolische voorstelling van v*gina’s die als tanden zijn afgebeeld in mythen, folklore en culturele verhalen.

Het vertegenwoordigt vaak anngst voor de v*gina en symboliseert s*ksuele gev**rlijkheid. In werkelijkheid groeien er geen tanden in de v*gina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bron: