Volgens wetenschappelijk onderzoek is er inderdaad een fenomeen bekend als de ‘life review experience’ (LRE), waarbij mensen vlak voor hun dood hun leven als het ware voorbij zien flitsen. Er is echter nog niet veel bekend over de precieze oorzaak van dit fenomeen en hoe het werkt in ons brein. Er wordt gesuggereerd dat het te maken heeft met de manier waarop ons brein herinneringen opslaat en verwerkt.

Mensen die deze ervaring hebben gehad, verwijzen er vaak naar als het “voor hun ogen zien van hun leven”

Hoewel veel mensen wereldwijd verslagen hebben van dergelijke ervaringen, is het belangrijk op te merken dat de aard van deze ervaringen moeilijk te objectiveren is en moeilijk te bestuderen is met behulp van traditionele wetenschappelijke methoden. Bijna-doodervaringen vallen vaak in het domein van de subjectieve ervaringen en spiritualiteit, waarbij individuele interpretatie en persoonlijke overtuigingen een grote rol spelen.

Er is tot op heden geen consensus onder wetenschappers over de aard en verklaring van bijna-doodervaringen, inclusief de life review experience. Hoewel er talloze verslagen en anekdotisch bewijs zijn van mensen die dit hebben ervaren, ontbreekt het aan reproduceerbare wetenschappelijke bewijzen die de fenomenen verklaren.

Verschillende hypotheses en verklaringen zijn naar voren gebracht, waaronder neurologische, psychologische en spirituele perspectieven. Sommige onderzoekers suggereren dat bijna-doodervaringen en de bijbehorende life review experience kunnen worden verklaard door veranderingen in de hersenactiviteit, zuurstoftekort in de hersenen, hallucinaties, veranderde bewustzijnstoestanden of psychologische factoren.

Niettemin blijft het onderzoek naar bijna-doodervaringen en de life review experience een actief en controversieel gebied, met wetenschappers die verschillende standpunten innemen. Verdere studies en wetenschappelijke onderzoeken zijn nodig om een beter begrip te krijgen van deze ervaringen en om te bepalen of er objectieve bewijzen kunnen worden gevonden.

Bron(nen): Sciencedirect, welingelichtekringen

Bron: