Boswachter Parveen Kaswan uit India plaatste vorig jaar een aangrijpende video waarin enkele olifanten betrokken waren bij een ontroerende gebeurtenis die leek op een begr*fenis voor een babyolifant.

De video van Kaswan verspreidde zich snel op sociale media en trok de aandacht van mensen over de hele wereld, die hun sympathie en fascinatie uitten voor dit bijzondere tafereel.

In de video, gedeeld op Twitter, is te zien hoe een olifant uit de struiken tevoorschijn komt met een d00d jong, hoogstwaarschijnlijk haar eigen kalf.

De volwassen olifant legt het lichaam voorzichtig op de grond aan de rand van de weg en wacht geduldig tot meer olifanten zich bij haar voegen.

Kort daarna komen andere leden van de kudde aan en verzamelen zich rond het 0verleden jong, waardoor een sfeer van bezinning en verdriet ontstaat.

De eerste olifant, vermoedelijk de moeder, tilt het jong vervolgens weer op met haar slurf en de hele kudde beweegt zich samen voort.

Het lijkt bijna alsof ze op weg zijn naar een begr*fenis, een ceremoniële daad van r0uw om het verlies van hun jong.

Dit is niet de eerste keer dat we getuige zijn geweest van het opmerkelijke gedrag van olifanten bij het r0uwen om hun d0den, wat vergelijkbaar is met menselijke r0uw.

Bekijk hier de ontroerende video:

Het feit dat olifanten emoties en sociale banden vertonen die vergelijkbaar zijn met die van mensen, is fascinerend en ontroerend tegelijk.

Het herinnert ons eraan dat we als soort meer gemeen hebben met onze dierenburen dan we soms beseffen.

Deze video heeft opnieuw de aandacht gevestigd op het belang van het beschermen van wilde dieren en hun leefgebieden.

Het benadrukt de noodzaak om te blijven streven naar een wereld waarin dieren in vrijheid kunnen leven en waarin hun emotionele en sociale behoeften worden gerespecteerd.

Het delen van dergelijke verhalen kan ons helpen een dieper begrip en respect te ontwikkelen voor de natuurlijke wereld om ons heen.

Hopelijk leiden tot meer inspanningen om de prachtige en complexe levens van wilde dieren te behouden.

Bron: