In de recente aflevering van de Videoland-documentaire “André Hazes: The Next Chapter” bekennen André Hazes en Monique Westenberg spijt te hebben van de naamkeuze voor hun zoontje André Hazes. Monique deelt haar twijfels en bekent: “Soms denk ik weleens: ‘Hadden we hem maar anders genoemd.’” De ouders reflecteren op de impact van de bekende naam op hun zoon, met zowel positieve als negatieve reacties wanneer hij zichzelf voorstelt als André Hazes.

Monique Westenberg heeft spijt van naamkeuze

Monique onthult dat ze destijds onvoldoende hebben nagedacht over de implicaties van de naam voor hun zoon. Ze benadrukt dat het feit dat hun kind opgroeit in de schijnwerpers van de media zorgvuldige overwegingen vereist. De naam draagt niet alleen bij aan zijn identiteit, maar brengt ook publieke verwachtingen en oordelen met zich mee.

Beschermende maatregelen

Een aantal jaar geleden kozen de ouders ervoor om hun zoon af te schermen op sociale media. Monique legt uit dat deze keuze werd gemaakt om hem de kans te geven een normale jeugd te ervaren. Hoewel Dre niet meer herkenbaar wordt getoond op sociale media, erkennen de ouders dat hij nog steeds wordt geïdentificeerd wanneer hij met hen over straat gaat. Monique deelt een onaangename ervaring met een roddelblad, waarbij ze werd geconfronteerd met een groot artikel over hun zoontje. Deze gebeurtenis motiveerde hen om nog meer beschermende maatregelen te nemen, waaronder het vervagen van Dre’s gezicht op foto’s.

Deze openhartige reflecties laten zien dat zelfs bekende persoonlijkheden worstelen met de consequenties van naamkeuzes en de blootstelling van hun kinderen aan de publieke opinie.

Bron: