Het nieuwe seizoen van Massa is Kassa is weer van start gegaan, en zoals gewoonlijk heeft Peter Gillis weer voor de nodige opschudding gezorgd.

Ondanks dat het programma veel tegenstanders kent, blijft het populair bij een aanzienlijk aantal kijkers.

Hoewel de kijkcijfers in de afgelopen jaren zijn gedaald, blijft het programma toch goed bekeken.

Echter, steeds vaker komen er berichten naar buiten over problemen rondom de parken van Peter Gillis en zijn persoonlijke leven.

Denk hierbij aan torenhoge boetes van gemeentes en problemen met de naleving van regelgeving, waardoor parken en horecagelegenheden regelmatig moeten sluiten.

Ondanks deze uitdagingen blijft Talpa het programma uitzenden.

In het nieuwe seizoen heeft Peter, na zijn relatiebreuk met Nicol Kremers, snel een nieuwe vriendin geïntroduceerd: Wendy van Hout.

In de afgelopen aflevering was het tijd voor Peter om zijn schoonouders te ontmoeten, wat tot ophef leidde onder de kijkers.

Velen uitten hun afschuw over het gedrag van Peter tijdens deze ontmoeting.

Hij uitte namelijk al direct kritiek op verschillende zaken, zoals een scheef hangend lijstje aan de muur, een gekreukeld shirt en zelfs de lengte van zijn schoonmoeder.

Maar de focus van sommige kijkers lag elders: Wendy droeg namelijk een broek met een hoge taille tijdens het bezoek, wat volgens hen resulteerde in een opvallende ‘kamelen teen’.

Sommige mensen uiten kritiek omdat ze denken dat dit bewust gedaan is voor de kijkcijfers, met name vanaf het moment dat Wendy naar de voordeur van haar ouders loopt.

De reacties van kijkers op sociale media laten zien dat de details van de aflevering nauwlettend worden gevolgd en dat er verdeelde meningen zijn over het gedrag van Peter Gillis en de keuzes van Wendy van Hout.

Sommigen vinden het gedrag van Peter respectloos en ongepast, terwijl anderen zich meer richten op de kledingkeuze van Wendy en de mogelijke invloed ervan op de kijkcijfers.

Het blijft interessant om te zien hoe het nieuwe seizoen van Massa is Kassa zich zal ontwikkelen en hoe de kijkers zullen blijven reageren op de gebeurtenissen in het programma.

Bron: