Een aantal opvallende punten uit het verkiezingsprogramma van de PVV, de grootste machtspartij van het land:.

.Stoppen met de miljarden verslindende reductie van CO2
.Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord; Klimaatwet intrekken
.Kolen- en gascentrales blijven open
.Belemmerende stikstofregels van tafel
.Zero tolerance voor straattuig, waar nodig inzetten leger tegen straatterroristen
.Streng regime in gevangenissen; gevangenen moeten een uniformdragen en 40 uur per week arbeid verrichten
.Tandarts in basispakket
.Afschaffen eigen risico
.De financiering van de NPO wordt geheel beëindigd
.Handen af van onze tradities: Zwarte Piet, Kerstmis en Pasen blijven
.Excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties wordeningetrokken
.Verbod op islamitisch onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onzewaarden bedreigt
.Volledige stop op ontwikkelingshulp› Geen minister voor Ontwikkelingshulp meer
.Maximumsnelheid verhogen naar 140 km/h
.Turkije uit de NAVO
.Volledige stop op ontwikkelingshulp› Geen minister voor Ontwikkelingshulp meer
.Bron(nen): PVV

Bron: