Glennis Grace en Gordon, toch wel twee van de minst geliefde bekende Nederlanders die zich de laatste jaren ongelooflijk impopulair hebben gemaakt. Mevrouw Grace doordat ze in februari vorig jaar een halve Jumbo heeft verbouwd met een knokploeg. Dit omdat haar zoontje destijds bedroefd thuis kwam omdat hij de desbetreffende supermarkt uitgezet is omdat hij binnen stond te vapen. Juist, gekker gaat het niet worden. Maar iedereen verdiend een tweede kans, Glennis dus ook. Of haar muziek en optredens net zo populair zijn als daarvoor, dat niet. Goor zit in hetzelfde schuitje. Echter heeft Goor niet iets specifieks gedaan waardoor zijn populariteit zo fenomenaal is afgenomen, daar heeft Goor jaren werk in zitten. Gelukkig kunnen de twee altijd steun vinden bij elkaar en voor elkaar liedjes zingen. Maar dat gaat soms gepaard met nogal wat gekkigheid!

Glennis Grace bij de keel gegrepen door Gordon!

Glennis vertelt in een interview dat Goor één van de weinigen is die ze nog als vriend heeft overgehouden na de rel. Sterker nog, Glennis ziet Goor als een soort vaderfiguur. Glennis: “Er zijn weinig mensen die ik heb overgehouden na de rel. Goor is er één van de weinigen die me bij de keel pakte. Zo van: ‘Verdomme, wat heb je nou weer…’” Juist, Goor heeft Glennis bij de keel gepakt en hij is dus niet de enige die dat gedaan heeft. Glennis vervolgt: “Hij is een echte. Dat hou ik altijd bij me. Goor is er altijd voor me geweest. Hij is een soort vaderlijk figuur voor me!” Een vaderfiguur die je bij de keel grijpt, dat klinkt gezond!

Bron: