Een vrouw met een zelfverzekerd ‘maatje meer’ heeft recentelijk voor veel 0pschudding gezorgd door haar methode te delen om ‘arme’ mannen uit te filteren.

Gabby, een bekend plus-size model en zangeres met tienduizenden volgers op sociale media, heeft aan haar fans onthuld dat ze beschikt over een vierstappenplan om ‘ongeschikte’ mannen te diskwal!ficeren.

De influencer adviseert vrouwen om mannen die financieel zwak zijn links te laten liggen. Volgens haar zorgt het gebrek aan voldoende geld voor str*ss in een relatie.

“Het eerste wat je aan hen vraagt, is hun beroep. Vervolgens zoek je op wat het salaris is voor die functie. En ze mogen niet bij hun ouders wonen.”

Volgens Gabby verdienen mannen die bij McDonald’s werken volgens haar methode niet genoeg.

Ze hecht ook waarde aan het feit dat haar toekomstige partner een eigen auto heeft. Bovendien moeten alle woonkosten door hem worden betaald, zo vertelde ze in een video.

“Ik ben een echte dame. Op onze eerste date wil ik niet zelf hoeven te betalen voor vervoerskosten.”

Door haar uitspraken heeft Gabby veel kr!tiek gekregen van velen.

“Kijk eens naar jezelf voordat je zulke eisen stelt. Wie ben jij om dit te vragen?” is een veelgehoorde mening onder haar critici.

Ondanks de kritiek blijft Gabby vasthouden aan haar standpunt. Ze is ervan overtuigd dat financiële stabiliteit een belangrijke factor is in een succesvolle relatie.

Volgens haar zorgt het hebben van voldoende inkomen en de mogelijkheid om de financiële lasten te dragen voor een betere balans en minder spanningen binnen een relatie.

Hoewel sommige mensen Gabby besch*ldigen van oppervlakkigheid en materialisme, benadrukt ze dat het voor haar niet alleen gaat om het geld op zich.

Het gaat om de verantwoordelijkheid en volwassenheid die gepaard gaan met financiële stabiliteit.

Ze gelooft dat een partner die in staat is om zijn eigen leven op orde te hebben en voor zichzelf te zorgen, ook beter in staat zal zijn om een gezonde en gelukkige relatie te onderhouden.

Niet iedereen is het echter eens met Gabby’s benadering. Sommigen bekritiseren haar omdat ze mensen beoordeelt op basis van hun financiële status, in plaats van naar hun karakter en persoonlijkheid te kijken.

Ze stellen dat liefde en relaties gebaseerd zouden moeten zijn op andere belangrijke aspecten, zoals wederzijds respect, begrip en emotionele verbondenheid, in plaats van materiële bezittingen.

De discussie rond Gabby’s standpunt over relaties en geld roept bredere vragen op over de rol van financiën in romantische relaties.

Hoewel het belangrijk is om zekerheid en stabiliteit te waarborgen, is het evenzeer van belang om te beseffen dat ware liefde en geluk niet afhankelijk zouden moeten zijn van financiële welvaart.

Bron: