De getranscribeerde tekst van de afbeeldingen vormt een WhatsApp-gesprek waarin de zender, na een date, zijn gevoelens en situatie uitlegt aan Simone.

De zender begint met zijn waardering uit te spreken voor de leuke avond en de klik die ze samen hadden.

Hij onthult vervolgens dat hij niet aangetrokken wordt door vrouwen, maar door mannen, en dat hij een gezin heeft waar hij erg gelukkig mee is. Desondanks mist hij een bepaalde spanning in zijn leven.

Hij legt uit dat hij daarom een Tinder-profiel heeft aangemaakt en dat hij stapsgewijs de overgang naar daten met mannen wil maken.

Hij beschrijft dat hij Simone heeft uitgekozen omdat zij qua uiterlijk iets weg heeft van een man, wat hem aantrok in de context van zijn s*ksuele oriëntatie.

Hij geeft toe dat zijn volgende stap zou zijn om te daten met een vrouw die nog mannelijker is, in de hoop uiteindelijk met een man samen te zijn.

De zender geeft ook toe dat hij in zijn jeugd verwarrende dingen heeft meegemaakt, zoals een leraar die een dubbelleven leidde, wat mogelijk zijn eigen gevoelens en verlangens heeft beïnvloed.

Hij erkent dat deze onthulling misschien hard aankomt bij Simone, maar voelde de noodzaak om zijn gevoelens te delen.

Tot slot benadrukt hij dat zijn vrouw en kinderen niets weten van zijn innerlijke strijd en dat hij hun relatie niet in gevaar wil brengen.

Hij zoekt iets moois naast zijn gezinsleven om zich compleet te voelen. Ondanks zijn waardering voor de date met Simone en de goede herinneringen, maakt hij duidelijk dat hun paden hier scheiden en hij verder gaat met zijn zoektocht.

Deze tekst biedt een inkijk in de complexe gevoelens en situaties waar sommige individuen mee te maken kunnen krijgen als hun s*ksuele oriëntatie niet overeenkomt met hun huidige levenssituatie.

Het laat ook zien hoe iemand worstelt met de wens om trouw te blijven aan zijn gezin, terwijl hij tegelijkertijd zijn ware zelf wil ontdekken en uitdrukken.

Het is een herinnering aan de persoonlijke reizen die mensen ondernemen in hun zoektocht naar identiteit en geluk, en de moeilijke beslissingen die daarbij soms gemaakt moeten worden.

Bron: